Important Question

Q. Gaibandha Sadar upazila union list?

Q. Bagha upazila union list?

Q. Sreepur upazila union list?

Q. Kachua upazila union list?

Q. Kotchandpur upazila union list?

Q. Kalapara upazila union list?

Q. Bamna upazila union list?

Q. Kaliganj upazila union list?

abir
Questions: 318

Question: What is the name of current capital of Bangladesh?

Name of the current capital of Bangladesh is Dhaka....

Question: Comilla district upazila list?

Comilla district upazila list: - ১) Debidwar ২) Barura ৩) Brahmanpara ৪) Chandina ৫) Chauddagram ৬) Daudkandi ৭) Homna ৮) Laksam...

Question: Feni district upazila list?

Feni district upazila list: - ১) Chhagalnaiya ২) Feni Sadar ৩) Sonagazi ৪) Fulgazi ৫) Parshuram ৬) Daganbhuiyan...

Question: Brahmanbaria district upazila list?

Brahmanbaria district upazila list: - ১) Brahmanbaria Sadar ২) Kasba ৩) Nasirnagar ৪) Sarail ৫) Ashuganj ৬) Akhaura ৭) Nabinagar ৮)...

Question: Chandpur district upazila list?

Chandpur district upazila list: - ১) Haimchar ২) Kachua ৩) Shahrasti ৪) Chandpur Sadar ৫) Matlab South ৬) Hajiganj ৭) Matlab...

Question: Lakshmipur district upazila list?

Lakshmipur district upazila list: - ১) Lakshmipur Sadar ২) Kamalnagar ৩) Raipur ৪) Ramgati ৫) Ramganj ...

Question: Chattogram district upazila list?

Chattogram district upazila list: - ১) Rangunia ২) Sitakunda ৩) Mirsharai ৪) Patiya ৫) Sandwip ৬) Banshkhali ৭) Boalkhali ৮) Anwara...

Question: Coxsbazar district upazila list?

Coxsbazar district upazila list: - ১) Coxsbazar Sadar ২) Chakaria ৩) Kutubdia ৪) Ukhiya ৫) Moheshkhali ৬) Pekua ৭) Ramu ৮)...

Question: Joypurhat district upazila list?

Joypurhat district upazila list: - ১) Akkelpur ২) Kalai ৩) Khetlal ৪) Panchbibi ৫) Joypurhat Sadar ...

Question: Jashore district upazila list?

Jashore district upazila list: - ১) Manirampur ২) Abhaynagar ৩) Bagherpara ৪) Chougachha ৫) Jhikargacha ৬) Keshabpur ৭) Jessore Sadar ৮)...

Question: Khulna district upazila list?

Khulna district upazila list: - ১) Paikgasa ২) Fultola ৩) Digholia ৪) Rupsha ৫) Terokhada ৬) Dumuria ৭) Botiaghata ৮) Dakop...

Question: Patuakhali district upazila list?

Patuakhali district upazila list: - ১) Bauphal ২) Patuakhali Sadar ৩) Dumki ৪) Dashmina ৫) Kalapara ৬) Mirzaganj ৭) Galachipa ৮)...

Question: Sylhet district upazila list?

Sylhet district upazila list: - ১) Balaganj ২) Beanibazar ৩) Bishwanath ৪) Companiganj ৫) Fenchuganj ৬) Golapganj ৭) Gowainghat ৮) Jaintiapur...

Question: Kishoreganj district upazila list?

Kishoreganj district upazila list: - ১) Itna ২) Katiadi ৩) Bhairab ৪) Tarail ৫) Hossainpur ৬) Pakundia ৭) Kuliarchar ৮) Kishoreganj...

Question: Manikganj district upazila list?

Manikganj district upazila list: - ১) Harirampur ২) Saturia ৩) Manikganj Sadar ৪) Gior ৫) Shibaloy ৬) Doulatpur ৭) Singiar ...

Question: Munshiganj district upazila list?

Munshiganj district upazila list: - ১) Munshiganj Sadar ২) Sreenagar ৩) Sirajdikhan ৪) Louhajanj ৫) Gajaria ৬) Tongibari ...

Question: Rajbari district upazila list?

Rajbari district upazila list: - ১) Rajbari Sadar ২) Goalanda ৩) Pangsa ৪) Baliakandi ৫) Kalukhali ...

Question: Madaripur district upazila list?

Madaripur district upazila list: - ১) Madaripur Sadar ২) Shibchar ৩) Kalkini ৪) Rajoir ...

Question: Panchagarh district upazila list?

Panchagarh district upazila list: - ১) Panchagarh Sadar ২) Debiganj ৩) Boda ৪) Atwari ৫) Tetulia ...

Question: Nilphamari district upazila list?

Nilphamari district upazila list: - ১) Syedpur ২) Domar ৩) Dimla ৪) Jaldhaka ৫) Kishorganj ৬) Nilphamari Sadar ...

Question: Gaibandha district upazila list?

Gaibandha district upazila list: - ১) Sadullapur ২) Gaibandha Sadar ৩) Palashbari ৪) Saghata ৫) Gobindaganj ৬) Sundarganj ৭) Phulchari ...

Question: Thakurgaon district upazila list?

Thakurgaon district upazila list: - ১) Thakurgaon Sadar ২) Pirganj ৩) Ranisankail ৪) Haripur ৫) Baliadangi ...

Question: Jamalpur district upazila list?

Jamalpur district upazila list: - ১) Jamalpur Sadar ২) Melandah ৩) Islampur ৪) Dewangonj ৫) Sarishabari ৬) Madarganj ৭) Bokshiganj ...

Question: Netrokona district upazila list?

Netrokona district upazila list: - ১) Barhatta ২) Durgapur ৩) Kendua ৪) Atpara ৫) Madan ৬) Khaliajuri ৭) Kalmakanda ৮) Mohongonj...

Question: Debidwar upazila union list?

Debidwar upazila union list: - ১) Subil ২) North Gunaighor ৩) South Gunaighor ৪) Boroshalghor ৫) Rajameher ৬) Yousufpur ৭) Rasulpur...

Question: Chandina upazila union list?

Chandina upazila union list: - ১) Shuhilpur ২) Bataghashi ৩) Joag ৪) Borcarai ৫) Madhaiya ৬) Dollai Nowabpur ৭) Mohichial ৮)...

Question: Nangalkot upazila union list?

Nangalkot upazila union list: - ১) Bangadda ২) Paria ৩) Raykot ৪) Mokara ৫) Makrabpur ৬) Heshakhal ৭) Adra ৮) Judda...

Question: Comilla Sadar upazila union list?

Comilla Sadar upazila union list: - ১) Kalirbazer ২) North Durgapur ৩) South Durgapur ৪) Amratoli ৫) Panchthubi ৬) Jagannatpur ...

Question: Burichang upazila union list?

Burichang upazila union list: - ১) Moynamoti ২) Varella ৩) Mokam ৪) Burichang Sadar ৫) Bakshimul ৬) Pirjatrapur ৭) Sholonal ৮)...

Question: Parshuram upazila union list?

Parshuram upazila union list: - ১) Mizanagar ২) Ctholia ৩) Boxmahmmud ...

Question: Sarail upazila union list?

Sarail upazila union list: - ১) Auraol ২) Pakshimuul ৩) Chunta ৪) Kalikaccha ৫) Panishor ৬) Sarail ৭) Noagoun ৮) Shahajadapur...

Question: Ashuganj upazila union list?

Ashuganj upazila union list: - ১) Ashuganj ২) Charchartala ৩) Durgapur ৪) Araishidha ৫) Talshaharw ৬) Sarifpur ৭) Lalpur ৮) Tarua...

Question: Baghaichari upazila union list?

Baghaichari upazila union list: - ১) Sajek ২) Amtali ৩) Bongoltali ৪) Rupokari ৫) Marisha ৬) Khedarmara ৭) Sharoyatali ৮) Baghaichari...

Question: Barkal upazila union list?

Barkal upazila union list: - ১) Subalong ২) Barkal ৩) Bushanchara ৪) Aimachara ৫) Borohorina ...

Question: Hatia upazila union list?

Hatia upazila union list: - ১) Sukhchar ২) Nolchira ৩) Charishwar ৪) Charking ৫) Tomoroddi ৬) Sonadiya ৭) Burirchar ৮) Jahajmara...

Question: Subarnachar upazila union list?

Subarnachar upazila union list: - ১) Charjabbar ২) Charbata ৩) Charclerk ৪) Charwapda ৫) Charjubilee ৬) Charaman Ullah ৭) East Charbata...

Question: Chatkhil upazila union list?

Chatkhil upazila union list: - ১) Sahapur ২) Ramnarayanpur ৩) Porokote ৪) Badalkot ৫) Panchgaon ৬) Hat-Pukuria Ghatlabag ৭) Noakhala ৮)...

Question: Kamalnagar upazila union list?

Kamalnagar upazila union list: - ১) Charkalkini ২) Shaheberhat ৩) Char Martin ৪) Char Folcon ৫) Patarirhat ৬) Hajirhat ৭) Char...

Question: Patiya upazila union list?

Patiya upazila union list: - ১) Asia ২) Kachuai ৩) Kasiais ৪) Kusumpura ৫) Kelishahar ৬) Kolagaon ৭) Kharana ৮) Char...

Question: Sandwip upazila union list?

Sandwip upazila union list: - ১) Rahmatpur ২) Harispur ৩) Kalapania ৪) Amanullah ৫) Santoshpur ৬) Gachhua ৭) Bauria ৮) Haramia...

Question: Anwara upazila union list?

Anwara upazila union list: - ১) Boirag ২) Barasat ৩) Raipur ৪) Battali ৫) Barumchara ৬) Baroakhan ৭) Anwara ৮) Chatari...

Question: Chandanaish upazila union list?

Chandanaish upazila union list: - ১) Kanchanabad ২) Joara ৩) Barkal ৪) Barama ৫) Bailtali ৬) Satbaria ৭) Hashimpur ৮) Dohazari...

Question: Satkania upazila union list?

Satkania upazila union list: - ১) Charati ২) Khagaria ৩) Nalua ৪) Kanchana ৫) Amilaisi ৬) Eochiai ৭) Madarsa ৮) Dhemsa...

Question: Chakaria upazila union list?

Chakaria upazila union list: - ১) Kakhara ২) Kaiar Bil ৩) Konakhali ৪) Khuntakhali ৫) Chiringa ৬) Demusia ৭) Dulahazara ৮)...

Question: Moheshkhali upazila union list?

Moheshkhali upazila union list: - ১) Boro Moheshkhali ২) Choto Moheshkhali ৩) Shaplapur ৪) Kutubjum ৫) Hoanak ৬) Kalarmarchhara ৭) Matarbari...

Question: Ramu upazila union list?

Ramu upazila union list: - ১) Fotekharkul ২) Rajarkul ৩) Rashidnagar ৪) Khuniapalong ৫) Eidghar ৬) Chakmarkul ৭) Kacchapia ৮) Kauwarkho...

Question: Panchari upazila union list?

Panchari upazila union list: - ১) Logang ২) Changi ৩) Panchari ৪) Latiban ...

Question: Manikchari upazila union list?

Manikchari upazila union list: - ১) Manikchari ২) Batnatali ৩) Jogyachola ৪) Tintahari ...

Question: Ramgarh upazila union list?

Ramgarh upazila union list: - ১) Ramgarh ২) Patachara ৩) Hafchari ...

Question: Bandarban Sadar upazila union list?

Bandarban Sadar upazila union list: - ১) Rajbila ২) Tongkaboty ৩) Suwalok ৪) Bandarban Sadar ৫) Kuhalong ...

Question: Naikhongchhari upazila union list?

Naikhongchhari upazila union list: - ১) Naikhyongchari Sadar ২) Gumdhum ৩) Baishari ৪) Sonaychari ৫) Duwchari ...

Question: Thanchi upazila union list?

Thanchi upazila union list: - ১) Remakre ২) Tind ৩) Thanchi Sadar ৪) Balipara ...

Question: Belkuchi upazila union list?

Belkuchi upazila union list: - ১) Rajapur ২) Baradhul ৩) Belkuchi Sadar ৪) Dhukuriabera ৫) Doulatpur ৬) Bhangabari ...

Question: Kazipur upazila union list?

Kazipur upazila union list: - ১) Chalitadangha ২) Chargirish ৩) Gandail ৪) Kazipur Sadar ৫) Khasrajbari ৬) Maijbari ৭) Monsur Nagar...

Question: Raigonj upazila union list?

Raigonj upazila union list: - ১) Brommogacha ২) Chandaikona ৩) Dhamainagar ৪) Dhangora ৫) Dhubil ৬) Ghurka ৭) Nalka ৮) Pangashi...

Question: Shahjadpur upazila union list?

Shahjadpur upazila union list: - ১) Beltail ২) Jalalpur ৩) Kayempure ৪) Garadah ৫) Potazia ৬) Rupbati ৭) Gala ৮) Porzona...

Question: Sirajganj Sadar upazila union list?

Sirajganj Sadar upazila union list: - ১) Bagbati ২) Ratankandi ৩) Bohuli ৪) Sheyalkol ৫) Khokshabari ৬) Songacha ৭) Mesra ৮)...

Question: Ullapara upazila union list?

Ullapara upazila union list: - ১) Ullapara Sadar ২) Ramkrisnopur ৩) Bangala ৪) Udhunia ৫) Boropangashi ৬) Durga Nagar ৭) Purnimagati...

Question: Sujanagar upazila union list?

Sujanagar upazila union list: - ১) Vaina ২) Tantibonda ৩) Manikhat ৪) Dulai ৫) Ahammadpur ৬) Raninagar ৭) Satbaria ৮) Hatkhali...

Question: Kahaloo upazila union list?

Kahaloo upazila union list: - ১) Birkedar ২) Kalai ৩) Paikar ৪) Narhatta ৫) Murail ৬) Kahaloo ৭) Durgapur ৮) Jamgaon...

Question: Adamdighi upazila union list?

Adamdighi upazila union list: - ১) Chhatiangram ২) Nasaratpur ৩) Adamdighi ৪) Kundagram ৫) Chapapur ৬) Shantahar ...

Question: Nondigram upazila union list?

Nondigram upazila union list: - ১) Burail ২) Nandigram ৩) Bhatra ৪) Thalta Majhgram ৫) Bhatgram ...

Question: Gabtali upazila union list?

Gabtali upazila union list: - ১) Baliadighi ২) Dakshinpara ৩) Durgahata ৪) Kagail ৫) Sonarai ৬) Rameshwarpur ৭) Naruamala ৮) Nepaltali...

Question: Durgapur upazila union list?

Durgapur upazila union list: - ১) Durgapur ২) Kakoirgora ৩) Kullagora ৪) Chandigarh ৫) Birisiri ৬) Bakaljora ৭) Gawkandia ...

Question: Charghat upazila union list?

Charghat upazila union list: - ১) Yousufpur ২) Solua ৩) Sardah ৪) Nimpara ৫) Charghat ৬) Vialuxmipur ...

Question: Bagha upazila union list?

Bagha upazila union list: - ১) Bajubagha ২) Gorgori ৩) Pakuria ৪) Monigram ৫) Bausa ৬) Arani ...

Question: Singra upazila union list?

Singra upazila union list: - ১) Sukash ২) Dahia ৩) Italy ৪) Kalam ৫) Chamari ৬) Hatiandaha ৭) Lalore ৮) Sherkole...

Question: Lalpur upazila union list?

Lalpur upazila union list: - ১) Lalpur ২) Iswardi ৩) Chongdhupoil ৪) Arbab ৫) Bilmaria ৬) Duaria ৭) Oalia ৮) Durduria...

Question: Gurudaspur upazila union list?

Gurudaspur upazila union list: - ১) Nazirpur ২) Biaghat ৩) Khubjipur ৪) Dharabarisha ৫) Moshindha ৬) Chapila ...

Question: Panchbibi upazila union list?

Panchbibi upazila union list: - ১) Bagjana ২) Dharanji ৩) Aymarasulpur ৪) Balighata ৫) Atapur ৬) Mohammadpur ৭) Aolai ৮) Kusumba...

Question: Chapainawabganj Sadar upazila union list?

Chapainawabganj Sadar upazila union list: - ১) Alatuli ২) Baroghoria ৩) Moharajpur ৪) Ranihati ৫) Baliadanga ৬) Gobratola ৭) Jhilim ৮)...

Question: Badalgachi upazila union list?

Badalgachi upazila union list: - ১) Badalgachi ২) Mothurapur ৩) Paharpur ৪) Mithapur ৫) Kola ৬) Bilashbari ৭) Adhaipur ৮) Balubhara...

Question: Patnitala upazila union list?

Patnitala upazila union list: - ১) Patnitala ২) Nirmail ৩) Dibar ৪) Akbarpur ৫) Matindar ৬) Krishnapur ৭) Patichrara ৮) Nazipur...

Question: Niamatpur upazila union list?

Niamatpur upazila union list: - ১) Hajinagar ২) Chandannagar ৩) Bhabicha ৪) Niamatpur ৫) Rasulpur ৬) Paroil ৭) Sremantapur ৮) Bahadurpur...

Question: Manda upazila union list?

Manda upazila union list: - ১) Varsho ২) Valain ৩) Paranpur ৪) Manda ৫) Goneshpur ৬) Moinom ৭) Proshadpur ৮) Kosomba...

Question: Raninagar upazila union list?

Raninagar upazila union list: - ১) Khatteshawr ২) Kashimpur ৩) Gona ৪) Paroil ৫) Borgoca ৬) Kaligram ৭) Ekdala ৮) Mirat...

Question: Sapahar upazila union list?

Sapahar upazila union list: - ১) Sapahar ২) Tilna ৩) Aihai ৪) Shironti ৫) Goala ৬) Patari ...

Question: Abhaynagar upazila union list?

Abhaynagar upazila union list: - ১) Baghutia ২) Chalishia ৩) Sundoli ৪) Siddhipasha ৫) Sreedharpur ৬) Subharara ৭) Prambag ৮) Payra...

Question: Bagherpara upazila union list?

Bagherpara upazila union list: - ১) Jaharpur ২) Jamdia ৩) Darajhat ৪) Dhalgram ৫) Narikelbaria ৬) Bandabilla ৭) Basuari ৮) Roypur...

Question: Chougachha upazila union list?

Chougachha upazila union list: - ১) Chougachha ২) Jagadishpur ৩) Dhuliani ৪) Narayanpur ৫) Patibila ৬) Pashapole ৭) Fulsara ৮) Singhajhuli...

Question: Jessore Sadar upazila union list?

Jessore Sadar upazila union list: - ১) Lebutala ২) Ichhali ৩) Arabpur ৪) Upasahar ৫) Kachua ৬) Kashimpur ৭) Chanchra ৮)...

Question: Satkhira Sadar upazila union list?

Satkhira Sadar upazila union list: - ১) Shibpur ২) Labsa ৩) Bhomra ৪) Brahmarajpur ৫) Balli ৬) Banshdaha ৭) Baikari ৮)...

Question: Narail Sadar upazila union list?

Narail Sadar upazila union list: - ১) Sheikhati ২) Tularampur ৩) Kalora ৪) Shahabad ৫) Bashgram ৬) Habokhali ৭) Maijpara ৮)...

Question: Mirpur upazila union list?

Mirpur upazila union list: - ১) Chithalia ২) Bahalbaria ৩) Talbaria ৪) Baruipara ৫) Fulbaria ৬) Amla ৭) Sadarpur ৮) Chhatian...

Question: Magura Sadar upazila union list?

Magura Sadar upazila union list: - ১) Hazipur ২) Atharokhada ৩) Kosundi ৪) Bogia ৫) Hazrapur ৬) Raghobdair ৭) Jagdal ৮)...

Question: Mohammadpur upazila union list?

Mohammadpur upazila union list: - ১) Digha ২) Nohata ৩) Palashbaria ৪) Babukhali ৫) Balidia ৬) Binodpur ৭) Mohammadpur ৮) Rajapur...

Question: Paikgasa upazila union list?

Paikgasa upazila union list: - ১) Horidhali ২) Goroikhali ৩) Kopilmuni ৪) Lota ৫) Deluti ৬) Loskor ৭) Godaipur ৮) Raruli...

Question: Digholia upazila union list?

Digholia upazila union list: - ১) Senhati ২) Gajirhat ৩) Barakpur ৪) Aronghata ৫) Jogipol ৬) Digholia ...

Question: Rupsha upazila union list?

Rupsha upazila union list: - ১) Aichgati ২) Srifoltola ৩) Noihati ৪) Tsb ৫) Ghatvog ...

Question: Dakop upazila union list?

Dakop upazila union list: - ১) Dakop ২) Bajua ৩) Kamarkhola ৪) Tildanga ৫) Sutarkhali ৬) Laudoba ৭) Pankhali ৮) Banishanta...

Question: Mollahat upazila union list?

Mollahat upazila union list: - ১) Udoypur ২) Chunkhola ৩) Gangni ৪) Kulia ৫) Gaola ৬) Kodalia ৭) Atjuri ...

Question: Sarankhola upazila union list?

Sarankhola upazila union list: - ১) Dhanshagor ২) Khontakata ৩) Rayenda ৪) Southkhali ...

Question: Morrelganj upazila union list?

Morrelganj upazila union list: - ১) Teligati ২) Panchakaran ৩) Putikhali ৪) Daibagnyahati ৫) Ramchandrapur ৬) Chingrakhali ৭) Jiudhara ৮) Hoglapasha...

Question: Mongla upazila union list?

Mongla upazila union list: - ১) Burrirdangga ২) Mithakhali ৩) Sonailtala ৪) Chadpai ৫) Chila ৬) Sundarban ...

Question: Chitalmari upazila union list?

Chitalmari upazila union list: - ১) Barobaria ২) Kalatala ৩) Hizla ৪) Shibpur ৫) Chitalmari ৬) Charbaniri ৭) Shantoshpur ...

Question: Kathalia upazila union list?

Kathalia upazila union list: - ১) Amua ২) Awrabunia ৩) Chenchrirampur ৪) Kanthalia ৫) Patikhalghata ৬) Shaulajalia ...

Question: Bauphal upazila union list?

Bauphal upazila union list: - ১) Adabaria ২) Bauphal ৩) Daspara ৪) Kalaiya ৫) Nawmala ৬) Najirpur ৭) Madanpura ৮) Boga...

Question: Patuakhali Sadar upazila union list?

Patuakhali Sadar upazila union list: - ১) Laukathi ২) Lohalia ৩) Kamalapur ৪) Jainkathi ৫) Kalikapur ৬) Badarpur ৭) Itbaria ৮)...

Question: Dashmina upazila union list?

Dashmina upazila union list: - ১) Bashbaria ২) Rangopaldi ৩) Alipur ৪) Betagi Shankipur ৫) Dashmina ৬) Baharampur ...

Question: Mirzaganj upazila union list?

Mirzaganj upazila union list: - ১) Madhabkhali ২) Mirzaganj ৩) Amragachia ৪) Deuli Subidkhali ৫) Kakrabunia ৬) Majidbaria ...

Question: Nazirpur upazila union list?

Nazirpur upazila union list: - ১) Mativangga ২) Malikhali ৩) Daulbari Dobra ৪) Dirgha ৫) Kolardoania ৬) Sriramkathi ৭) Shakhmatia ৮)...

Question: Bhandaria upazila union list?

Bhandaria upazila union list: - ১) Vitabaria ২) Nodmulla ৩) Telikhali ৪) Ekree ৫) Dhaoa ৬) Vandaria Sadar ৭) Gouripur ...

Question: Babuganj upazila union list?

Babuganj upazila union list: - ১) Jahangir Nagar ২) Kaderpur ৩) Deherhoti ৪) Chandpasha ৫) Rahamtpur ৬) Madhbpasha ...

Question: Muladi upazila union list?

Muladi upazila union list: - ১) Batamara ২) Nazirpur ৩) Safipur ৪) Gaschua ৫) Charkalekha ৬) Muladi ৭) Kazirchar ...

Question: Hizla upazila union list?

Hizla upazila union list: - ১) Harinathpur ২) Memania ৩) Guabaria ৪) Barjalia ৫) Hizla Gourabdi ৬) Dhulkhola ...

Question: Bhola Sadar upazila union list?

Bhola Sadar upazila union list: - ১) Razapur ২) Ilisha ৩) Westilisa ৪) Kachia ৫) Bapta ৬) Dhania ৭) Shibpur ৮)...

Question: Gowainghat upazila union list?

Gowainghat upazila union list: - ১) Fothepur ২) Rustampur ৩) Paschim Jaflong ৪) Purba Jaflong ৫) Lengura ৬) Alirgaon ৭) Nandirgaon...

Question: Kulaura upazila union list?

Kulaura upazila union list: - ১) Baramchal ২) Bhukshimail ৩) Joychandi ৪) Brammanbazar ৫) Kadipur ৬) Kulaura ৭) Rauthgaon ৮) Tilagaon...

Question: Rajnagar upazila union list?

Rajnagar upazila union list: - ১) Fotepur ২) Uttorbhag ৩) Munsibazar ৪) Panchgaon ৫) Rajnagar ৬) Tengra ৭) Kamarchak ৮) Munsurnagar...

Question: Sreemangal upazila union list?

Sreemangal upazila union list: - ১) Mirzapur ২) Bhunabir ৩) Sreemangal ৪) Sindurkhan ৫) Kalapur ৬) Ashidron ৭) Rajghat ৮) Kalighat...

Question: Bahubal upazila union list?

Bahubal upazila union list: - ১) Snanghat ২) Putijuri ৩) Satkapon ৪) Bahubal Sadar ৫) Lamatashi ৬) Mirpur ৭) Bhadeshwar ...

Question: Baniachong upazila union list?

Baniachong upazila union list: - ১) Baniachong North East ২) Baniachong North West ৩) Baniachong South East ৪) Baniachong South West...

Question: Habiganj Sadar upazila union list?

Habiganj Sadar upazila union list: - ১) Lukra ২) Richi ৩) Teghoria ৪) Poil ৫) Gopaya ৬) Rajiura ৭) Nurpur ৮)...

Question: Madhabpur upazila union list?

Madhabpur upazila union list: - ১) Dharmaghar ২) Choumohani ৩) Bahara ৪) Adaoir ৫) Andiura ৬) Shahjahanpur ৭) Jagadishpur ৮) Bulla...

Question: Chhatak upazila union list?

Chhatak upazila union list: - ১) Islampur ২) Noarai ৩) Chhatak Sadar ৪) Kalaruka ৫) Gobindganj-Syedergaon ৬) Chhaila Afjalabad ৭) Khurma...

Question: Tahirpur upazila union list?

Tahirpur upazila union list: - ১) Sreepur North ২) Sreepur South ৩) Bordal South ৪) Bordal North ৫) Badaghat ৬) Tahirpur...

Question: Dharmapasha upazila union list?

Dharmapasha upazila union list: - ১) Bongshikunda North ২) Bongshikunda South ৩) Chamordani ৪) Madhyanagar ৫) Paikurati ৬) Selbarash ৭) Dharmapasha...

Question: Palash upazila union list?

Palash upazila union list: - ১) Danga ২) Charsindur ৩) Jinardi ৪) Gazaria ...

Question: Naria upazila union list?

Naria upazila union list: - ১) Kedarpur ২) Dingamanik ৩) Garishar ৪) Nowpara ৫) Moktererchar ৬) Charatra ৭) Rajnagar ৮) Japsa...

Question: Gosairhat upazila union list?

Gosairhat upazila union list: - ১) Nager Para ২) Alaolpur ৩) Kodalpur ৪) Goshairhat ৫) Edilpur ৬) Nalmuri ৭) Samontasar ৮)...

Question: Narayanganj Sadar upazila union list?

Narayanganj Sadar upazila union list: - ১) Alirtek ২) Kashipur ৩) Kutubpur ৪) Gognagar ৫) Baktaboli ৬) Enayetnagor ...

Question: Rupganj upazila union list?

Rupganj upazila union list: - ১) Murapara ২) Bhulta ৩) Golakandail ৪) Daudpur ৫) Rupganj ৬) Kayetpara ৭) Bholobo ...

Question: Bhuapur upazila union list?

Bhuapur upazila union list: - ১) Arjuna ২) Gabshara ৩) Falda ৪) Gobindashi ৫) Aloa ৬) Nikrail ...

Question: Delduar upazila union list?

Delduar upazila union list: - ১) Deuli ২) Lauhati ৩) Patharail ৪) Delduar ৫) Fazilhati ৬) Elasin ৭) Atia ৮) Dubail...

Question: Ghatail upazila union list?

Ghatail upazila union list: - ১) Deulabari ২) Ghatail ৩) Jamuria ৪) Lokerpara ৫) Anehola ৬) Dighalkandia ৭) Digar ৮) Deopara...

Question: Gopalpur upazila union list?

Gopalpur upazila union list: - ১) Hadera ২) Jhawail ৩) Nagdashimla ৪) Dhopakandi ৫) Alamnagor ৬) Hemnagor ৭) Mirzapur ...

Question: Mirzapur upazila union list?

Mirzapur upazila union list: - ১) Mahera ২) Jamurki ৩) Fatepur ৪) Banail ৫) Anaitara ৬) Warshi ৭) Bhatram ৮) Bahuria...

Question: Nagarpur upazila union list?

Nagarpur upazila union list: - ১) Bharra ২) Sahabathpur ৩) Goyhata ৪) Solimabad ৫) Nagorpur ৬) Mamudnagor ৭) Mokna ৮) Pakutia...

Question: Tarail upazila union list?

Tarail upazila union list: - ১) Taljanga ২) Rauti ৩) Dhola ৪) Jawar ৫) Damiha ৬) Digdair ৭) Tarail-Sachail ...

Question: Hossainpur upazila union list?

Hossainpur upazila union list: - ১) Jinari ২) Gobindapur ৩) Sidhla ৪) Araibaria ৫) Sahedal ৬) Pumdi ...

Question: Kuliarchar upazila union list?

Kuliarchar upazila union list: - ১) Ramdi ২) Osmanpur ৩) Chhaysuti ৪) Salua ৫) Gobaria Abdullahpur ৬) Faridpur ...

Question: Kishoreganj Sadar upazila union list?

Kishoreganj Sadar upazila union list: - ১) Rashidabad ২) Latibabad ৩) Maizkhapan ৪) Mohinanda ৫) Joshodal ৬) Bowlai ৭) Binnati ৮)...

Question: Karimgonj upazila union list?

Karimgonj upazila union list: - ১) Kadirjangal ২) Gujadia ৩) Kiraton ৪) Barogharia ৫) Niamatpur ৬) Dehunda ৭) Sutarpara ৮) Gunodhar...

Question: Harirampur upazila union list?

Harirampur upazila union list: - ১) Balla ২) Gala ৩) Chala ৪) Blara ৫) Harukandi ৬) Baira ৭) Ramkrishnapur ৮) Gopinathpur...

Question: Manikganj Sadar upazila union list?

Manikganj Sadar upazila union list: - ১) Betila-Mitara ২) Jagir ৩) Atigram ৪) Dighi ৫) Putile ৬) Hatipara ৭) Vararia ৮)...

Question: Gior upazila union list?

Gior upazila union list: - ১) Paila ২) Shingzuri ৩) Baliyakhora ৪) Gior ৫) Bartia ৬) Baniazuri ৭) Nalee ...

Question: Keraniganj upazila union list?

Keraniganj upazila union list: - ১) Hazratpur ২) Kalatia ৩) Taranagar ৪) Sakta ৫) Ruhitpur ৬) Basta ৭) Kalindi ৮) Zinzira...

Question: Sirajdikhan upazila union list?

Sirajdikhan upazila union list: - ১) Chitracoat ২) Sekhornagar ৩) Rajanagar ৪) Keyain ৫) Basail ৬) Baluchar ৭) Latabdi ৮) Rasunia...

Question: Rajbari Sadar upazila union list?

Rajbari Sadar upazila union list: - ১) Mijanpur ২) Borat ৩) Chandoni ৪) Khangonj ৫) Banibaha ৬) Dadshee ৭) Mulghar ৮)...

Question: Kalukhali upazila union list?

Kalukhali upazila union list: - ১) Kalukhali ২) Ratandia ৩) Kalikapur ৪) Boalia ৫) Majbari ৬) Madapur ৭) Shawrail ৮) Mrigi...

Question: Rajoir upazila union list?

Rajoir upazila union list: - ১) Haridasdi-Mahendrodi ২) Kadambari ৩) Bajitpur ৪) Amgram ৫) Rajoir ৬) Khaliya ৭) Ishibpur ৮) Badarpasa...

Question: Faridpur Sadar upazila union list?

Faridpur Sadar upazila union list: - ১) Ishangopalpur ২) Charmadbdia ৩) Aliabad ৪) Uttarchannel ৫) Decreerchar ৬) Majchar ৭) Krishnanagar ৮)...

Question: Alfadanga upazila union list?

Alfadanga upazila union list: - ১) Buraich ২) Alfadanga ৩) Tagarbanda ৪) Bana ৫) Panchuria ৬) Gopalpur ...

Question: Boalmari upazila union list?

Boalmari upazila union list: - ১) Boalmari ২) Dadpur ৩) Chatul ৪) Ghoshpur ৫) Gunbaha ৬) Chandpur ৭) Parameshwardi ৮) Satair...

Question: Sadarpur upazila union list?

Sadarpur upazila union list: - ১) Char Bisnopur ২) Akoter Char ৩) Char Nasirpur ৪) Narikel Bariya ৫) Bhashanchar ৬) Krishnapur...

Question: Nagarkanda upazila union list?

Nagarkanda upazila union list: - ১) Charjashordi ২) Purapara ৩) Laskardia ৪) Ramnagar ৫) Kaichail ৬) Talma ৭) Fulsuti ৮) Dangi...

Question: Bhanga upazila union list?

Bhanga upazila union list: - ১) Gharua ২) Nurullagonj ৩) Manikdha ৪) Kawlibera ৫) Nasirabad ৬) Tujerpur ৭) Algi ৮) Chumurdi...

Question: Madhukhali upazila union list?

Madhukhali upazila union list: - ১) Madhukhali ২) Jahapur ৩) Gazna ৪) Megchami ৫) Raipur ৬) Bagat ৭) Dumain ৮) Nowpara...

Question: Saltha upazila union list?

Saltha upazila union list: - ১) Bhawal ২) Atghar ৩) Mazadia ৪) Ballabhdi ৫) Gatti ৬) Jadunandi ৭) Ramkantapur ৮) Sonapur...

Question: Panchagarh Sadar upazila union list?

Panchagarh Sadar upazila union list: - ১) Panchagarh Sadar ২) Satmara ৩) Amarkhana ৪) Haribhasa ৫) Chaklahat ৬) Hafizabad ৭) Kamat...

Question: Debiganj upazila union list?

Debiganj upazila union list: - ১) Chilahati ২) Shaldanga ৩) Debiganj Sadar ৪) Pamuli ৫) Sundardighi ৬) Sonahar Mollikadaha ৭) Tepriganj...

Question: Boda upazila union list?

Boda upazila union list: - ১) Jholaishal Shiri ২) Moidandighi ৩) Banghari ৪) Kajoldighi Kaligonj ৫) Boroshoshi ৬) Chandanbari ৭) Marea...

Question: Ghoraghat upazila union list?

Ghoraghat upazila union list: - ১) Bulakipur ২) Palsha ৩) Singra ৪) Ghoraghat ...

Question: Kaharol upazila union list?

Kaharol upazila union list: - ১) Dabor ২) Rasulpur ৩) Mukundapur ৪) Targao ৫) Ramchandrapur ৬) Sundarpur ...

Question: Hakimpur upazila union list?

Hakimpur upazila union list: - ১) Alihat ২) Khattamadobpara ৩) Boalder ...

Question: Khansama upazila union list?

Khansama upazila union list: - ১) Alokjhari ২) Bherbheri ৩) Angarpara ৪) Goaldihi ৫) Bhabki ৬) Khamarpara ...

Question: Chirirbandar upazila union list?

Chirirbandar upazila union list: - ১) Nashratpur ২) Satnala ৩) Fatejangpur ৪) Isobpur ৫) Abdulpur ৬) Amarpur ৭) Auliapukur ৮) Saitara...

Question: Syedpur upazila union list?

Syedpur upazila union list: - ১) Kamarpukur ২) Kasiram Belpukur ৩) Bangalipur ৪) Botlagari ৫) Khata Madhupur ...

Question: Dimla upazila union list?

Dimla upazila union list: - ১) Paschim Chhatnay ২) Balapara ৩) Dimla Sadar ৪) Khogakharibari ৫) Gayabari ৬) Noutara ৭) Khalisha...

Question: Nilphamari Sadar upazila union list?

Nilphamari Sadar upazila union list: - ১) Chaora Bargacha ২) Gorgram ৩) Khoksabari ৪) Palasbari ৫) Ramnagar ৬) Kachukata ৭) Panchapukur...

Question: Pirganj upazila union list?

Pirganj upazila union list: - ১) Bhomradaha ২) Kosharaniganj ৩) Khangaon ৪) Saidpur ৫) Pirganj ৬) Hajipur ৭) Daulatpur ৮) Sengaon...

Question: Haripur upazila union list?

Haripur upazila union list: - ১) Gedura ২) Amgaon ৩) Bakua ৪) Dangipara ৫) Haripur ৬) Bhaturia ...

Question: Baliadangi upazila union list?

Baliadangi upazila union list: - ১) Paria ২) Charol ৩) Dhontola ৪) Boropalashbari ৫) Duosuo ৬) Vanor ৭) Amjankhore ৮) Borobari...

Question: Pirgacha upazila union list?

Pirgacha upazila union list: - ১) Kollyani ২) Parul ৩) Itakumari ৪) Saula ৫) Kandi ৬) Pirgacha ৭) Annodanagar ৮) Tambulpur...

Question: Bhurungamari upazila union list?

Bhurungamari upazila union list: - ১) Pathordubi ২) Shilkhuri ৩) Tilai ৪) Paikarchara ৫) Bhurungamari ৬) Joymonirhat ৭) Andharirjhar ৮) Char-Bhurungamari...

Question: Charrajibpur upazila union list?

Charrajibpur upazila union list: - ১) Rajibpur ২) Kodalkati ৩) Mohongonj ...

Question: Sherpur Sadar upazila union list?

Sherpur Sadar upazila union list: - ১) Kamararchor ২) Chorsherpur ৩) Bajitkhila ৪) Gajir Khamar ৫) Dhola ৬) Pakuriya ৭) Vatshala...

Question: Sreebordi upazila union list?

Sreebordi upazila union list: - ১) Ranishimul ২) Singabaruna ৩) Kakilakura ৪) Tatihati ৫) Gosaipur ৬) Sreebordi ৭) Bhelua ৮) Kharia...

Question: Bhaluka upazila union list?

Bhaluka upazila union list: - ১) Uthura ২) Meduari ৩) Varadoba ৪) Dhitpur ৫) Dakatia ৬) Birunia ৭) Bhaluka ৮) Mallikbari...

Question: Muktagacha upazila union list?

Muktagacha upazila union list: - ১) Dulla ২) Borogram ৩) Tarati ৪) Kumargata ৫) Basati ৬) Mankon ৭) Ghoga ৮) Daogaon...

Question: Mymensingh Sadar upazila union list?

Mymensingh Sadar upazila union list: - ১) Austadhar ২) Bororchar ৩) Dapunia ৪) Aqua ৫) Khagdohor ৬) Charnilaxmia ৭) Kushtia ৮)...

Question: Iswarganj upazila union list?

Iswarganj upazila union list: - ১) Iswarganj ২) Sarisha ৩) Sohagi ৪) Atharabari ৫) Rajibpur ৬) Maijbagh ৭) Magtula ৮) Jatia...

Question: Jamalpur Sadar upazila union list?

Jamalpur Sadar upazila union list: - ১) Kendua ২) Sharifpur ৩) Laxirchar ৪) Tolshirchar ৫) Itail ৬) Narundi ৭) Ghorada ৮)...

Question: Madarganj upazila union list?

Madarganj upazila union list: - ১) Char Pakerdah ২) Karaichara ৩) Gunaritala ৪) Balijuri ৫) Jorekhali ৬) Adarvita ৭) Sidhuli ...

Question: Bokshiganj upazila union list?

Bokshiganj upazila union list: - ১) Danua ২) Bagarchar ৩) Battajore ৪) Shadurpara ৫) Bakshigonj ৬) Nilakhia ৭) Merurchar ...

Question: Atpara upazila union list?

Atpara upazila union list: - ১) Shormushia ২) Shunoi ৩) Lunesshor ৪) Baniyajan ৫) Teligati ৬) Duoj ৭) Sukhari ...

Question: Madan upazila union list?

Madan upazila union list: - ১) Fathepur ২) Nayekpur ৩) Teosree ৪) Magan ৫) Gobindasree ৬) Madan ৭) Chandgaw ৮) Kytail...

Question: Khaliajuri upazila union list?

Khaliajuri upazila union list: - ১) Krishnapur ২) Nogor ৩) Chakua ৪) Khaliajuri ৫) Mendipur ৬) Gazipur ...

Question: Purbadhala upazila union list?

Purbadhala upazila union list: - ১) Khalishaur ২) Ghagra ৩) Jaria ৪) Narandia ৫) Bishkakuni ৬) Bairaty ৭) Hogla ৮) Gohalakanda...

Question: Top classified sites of Bangladesh where buy sell products

www.bikroy.com, www​.ekhanei.com. www.ajkerdail.com, www.olx.com, www.bdbazar24.com...

Question: Top 5 famous and powerful president of USA

Top 5 famous powerful president of USA: 1. Abraham Lincoln 2. Martin Luther king 3. Gorge Bush 4. Barak Obama 5. Donald J. Trump...

Question: How do i can get a good job with good salary ?

1) By good English speaking 2) By higher education 3) By good working knowledge 4) By good ITE knowledge 5) By self confidence...

Question: Top ten famous visited place of India

1) Tajmahal 2) The Road of port 3) Charminar 4) Goa 5) Ganges 6) Hawa Mahal 7) Golkonda 8) Gate of Indian 9) Qutb minar...

Question: Top ten famous eCommerce sites of united states of america

1. Costco.com 2. eBay.com 3.Walmart.com 4. Amazon.com 5. Shop.com 6. Macys.com 7. Overstock.com 8. Newegg.com 9. Bestbuy.com 10. Target.com...

Question: What do you think about Donald trump as a president of USA

As a president of USA donald trump is not an aggressive in foreign policy because he is not start as a president yet. When he...

Question: What is your top 5 favorite foods?

1.Burger 2.Sandwich 3.Chicken Fry 4.French Fry 5.Freid Rice...

Question: Do you know anything about the car brand?

If you go looking for a rough budget new car Nissan Versa Sedan is best for You....

Question: What can we do for each other as human beings?

We Should all consider each other as human beings, and we should respect each other....

Question: What is importance of nature in human life?

nature is the most important for human life. nature gives positive emotion and it releases us from our intense stressful daily life.It is a perfect...

Question: Why sport is an important source of entertainment?

Sport is a very good entertainment of us. watch football and cricket we r enjoying very good feelings for every moments. ...

Question: What is local business? What can be kind of local business?

...

Question: What do you mean by health?

Health means sound mind and sound body. One should take a balanced diet to maintain good health....

Question: What kinds of transportation system do you like and why?

I like Bus. because, its get all time, everywhere. ...

Question: What do you mean by environment?

the environment is everything around us wherever we are at home, at work or outdoors.It including, among other things, the air we breathe,the water we...

Question: What is your favorite place to visit and what is its specialties to you?

My Favorite place is Rangamati.... its really awesome for natural sights... its a beauty of Nature... Here got so many special things....specialy i like Shuvolong.. ...

Question: What kinds of relation we maintain through the whole life span?

Father,mother. sister,brother, husband,wife. son,dugter....

Question: What is search engine optimization(seo)? Why need to it?

Seo is very important term of the world in present time.Job demand of seo is now widespread and day by day increase it.so many people...

Question: Why our skin remain dry in winter season? What is the remedy of it?

In Winter season our skin remain dry.There are many reason for this problem.In winter season sun is not shining.So weather is harmful for our skin...

Question: How do we can safe our lips from the dryness of winter?

By using lipjel or somthing we can get rid of thia problem in winter.Then we can keep our lips safe in winter frm dry ...

Question: What kinds of badminton bat is good for play and why?

Kings brand, Because it is helpful for playing ...

Question: What is the badminton court size?

Singles court is 17' x 44', doubles court is 20' x 44' ...

Question: Your favorite top 10 bangla newspaper

1.prothom alo 2.banglanews 3.bd24live 4.ntvbd 5.masranga 6.ittefaq 7.priyo 8.jagonews24 9.banglamail24 10.kalerkonth...

Question: Top 5 programming language of web design

Html5,css3,javascript,jequery,bootstrap is the top programing language...

Question: Top 6 famous mobile phone brand of the world

Iphone, Oppo, Applo, Nokia, Symphony, Maximus...

Question: Top 10 eCommerce site of the world

01/ AMAZON 02/ TAOBAO 03/ EBAY 04/ TMALL 05/ ALIBABA 06/ FLIPKART 07/ WALMART 08/ SNAPDEAL 09/ BESTBUY 10/ JABONG...

Question: What can i do for good looking hair

You went cuttings your hair with a modern styles... And must care of your hair . You can use a good hair jeel . Than...

Question: Top 10 inter national newspaper

1. The New York Times 2. The Guardian 3. The Daily Mail 4. China Daily 5. The Washington Post 6. The Daily Telegraph 7. USA...

Question: What types of business do you like as profession

Outsourcing! Because this profession is very smart and intelligent profession than any other profession. So, i choose outsourcing as my profession. ...

Question: Top 5 favorite player of the world

1 Shakib Al Hasan 2 R. Ashwin 3 B.A. Stokes 4 Moeen Ali 5 R.A. Jadeja...

Question: Top 10 favorite television programs of the world

01.Columbo 02.The Americans 03.ER 04.Star Trek: Deep Space Nine 05Arrested Development 06.Fargo 07.Parks And Recreation 08.The Walking Dead 09. one Fools And Horses 10.The Thick Of It...

Question: Top 10 small business idea

I will write about the top 10 small business, in bangla Kutir shilpo, it's one kind of business, Tat silpo which you get in sirajganj...

Question: Top 10 Bangladeshi TV channel

1 NTV Dhaka,Bangladesh 2 Channel i Dhaka,Bangladesh 3 ATN Bangla Dhaka,Bangladesh 4 Somoy TV Dhaka,Bangladesh 5 Ekattor TV Dhaka,Bangladesh 6 BTV Dhaka,Bangladesh 7 Massranga TV ...

Question: Top ten local business idea

1.hawking,2.99+ shop,3.seasonal,4.people demands,5.comfortable position,6.cheap capital,7.low profit,8.fruits,9.clothes,10.cosmetics....

Question: What is your favorite cricket team in BPL and favorite top 5 cricketers

dhaka dinamas favorit plyer 1.sakib 2.nasir 3.mosadek 4.mahela 5.mehedi...

Question: Top 10 Hollywood movies?

1.The dark knight 2.Titanic 3.Inception 4.Avatar 5.The Avengers 6.Mad max: fury road 7.Furious 7 8.Jurassic world 9.Iron man 3 10.Star wars...

Question: What is pastime?

Which time we left previous it is known as a past time...

Question: What is economics and why need to it?

Economy is a part and parcel of a Country. We need this because we have to economical. Economy is a driving force of a...

Question: What is php and why need to it?

php means hypertext preprocessor.it is use when we make a dynamic website....

Question: What is c+ and why need to it?

C+ is a programing course of computer. Its so scientific and logical that it is called the mother of all programes. It can make a...

Question: What is html and why need to it?

Html is a language for website.All website need html language for devloping a website.Without html language we cant create a website....

Question: What is css and why need to it?

css means cascading style sheet. we need it because use to define my documents including the design. ...

Question: Top 10 development country of the world?

1.Norway 2.Australia 3.Netherlands 4.America 5.Newzealand 6.Canada 7.Ireland 8.Liechtenstein 9.Germany 10.Sweden...

Question: What are the advantages and disadvantages of using mobile?

advantages:1.easy communication,2.decrease distance disadvantages:1.creat hair problem,2.decrease attention...

Question: What are the advantages and disadvantages of city life?

All prodact get city life. but big population problam....

Question: Top 10 events in recent time of the world

Feb. 22: Mike Duffy trial, year two Feb. 29: Adele world tour starts on leap day April 4: Saskatchewan election April 19: Manitoba election April 21: Queen Elizabeth turns...

Question: What is self employment?

self employment means doing work with own capabilitie. It is a work which depends on a man who do work. A self employed men is...

Question: Why is traveling need for human being?

Traveling is most of the best way to learning. because if you travel somewhere then you can look many different things. then you can accept...

Question: What types of profession do you think as the most interesting and why?

Business is my most interesting profession because always i like to take challenge and business is a challenging profession...

Question: What do you usually like to do in holiday?

usually i like to clean my house,pass time with family members,watch TV and sometimes i like to hangout with family or friends in holiday...

Question: Top 10 Iranians movies

1.Children of Heaven 2. A Separation 3. The Song Sparrows 4. Baran 5. The White Ballon 6. About Elly 7. Taste of Cherry 8.The Wind...

Question: Top 10 problem of computer

Top 10 problems if computer are: 1)Problem in starting of computer. 2)Abnormal function if the softwares. 3)Appearance of blank screen while the computer is on. 4)Windows booting problem. 5)Freezing of...

Question: Top 5 popular computer brand of the world

1. INTEL 2. HP 3. APPLE 4. ASUS 5. SONY...

Question: What do need for good health?

Morning Work, pure water drinking, vegetable eating, ...

Question: Top 10 games of the world

A thief's end, hit man, doom, dark souls ill, titanfall 2, forza horizon 3, over watch, quantum break ...

Question: Top 5 problem of mobile phone

1.battery down,2.viruse,3.sreen unfit,4.hang,5.call down...

Question: Top 10 sea port of the world

1.Shanghai 2.Ningbo-Zhoushan 3.Singapore 4.Rotterdam 5.Tianjin 6.Guangzhou 7.Qingdao 8.Qinhuangdao port 9.Hong kong 10.Busan...

Question: Large 5 rivers of the world

Mississippi,Yenisei, Yellow River,Ob River, Parana River....

Question: How to build up good relation with family?

Family is the most important thing of our life.We can help family members,love,respect,care etc.So,Our Family Members are also love us and also we build up...

Question: What is your favorite food to eat for breakfast?

Banana,Bread and Egg...

Question: How can I lose weight without working out more than 4 times a week?

By taking less food (carbohydrate and fat)...

Question: If you needed $100 by tomorrow how would you get it?

if I need $100 in a day , I will take my money from my bank account .if it's not posdible then I will take...

Question: Why is time important in business?

Business is a challenging and competitive career.A businessman is to study about business system,monitoring market,lead the business team.For this time is so important in business....

Question: How to do it possible to leading business without money?

Business it's a way to be reach man. no one can do business without money. but sometimes it's possible to leading business without money such...

Question: Top 10 healthy vegetables foods

Coli flower,cabbage,carrot,brinjal,potato,tomato,beans ,raddish,arum,ladies finger....

Question: Top 5 alternative foods of rice

bread,vegetables,oatmeal,cornflex & any kind of healthy soup...

Question: Best 10 career field of the world

1. Job in United Nations 2. Job in Nasa 3. Job in Famous University 4. Job in Multinational company 5. Job in Online sector 6. Job in Banking sector 7. Job...

Question: What are the 10 most overrated films and the most underrated films?

My top 10 overrated movies are: 10. The Departed 9. Gladiator 8. Training Day 7. T2 (Good film, but not great. I prefer Original terminator) 6. It's a Wonderful Life...

Question: Top 10 source of link building in search engine optimization

1.ask for backlinks. 2.build relationships 3.give a testimonial 4.start a blog 5.write a good guest post 6.recover your dead backlinks 7.turn your mentionss into backlinks 8.newsletter subscription 9.extra material 10.get an indirect backlink...

Question: Top 10 healthy fruit

1.apple 2.orange 3.guava 4.pineapple 5.strawberry 6.grapes 7.mango 8.jackfruit 9.litchi 10.banana...

Question: What is website and why need to it?

Website is a portal where a employer can display his products, services and information. A website is always connect via internet. If anyone want to...

Question: How can I move to America without qualifications?

if you haven't any qualification then you can try for student visa or travel visa.it may help you....

Question: What are difference of education and career?

Education is the backbone of nation, career is the future of human life ...

Question: How to make good education system?

1.To give proper step by the government 2. To decorate old education system 3. To increase public awareness 4. To arrange proper training of the...

Question: Why need to scholarship in education?

scholarship need in education because scholarship help a student to save his/har educational cost and lead a better life at study level ...

Question: Top 10 types of entertainment

1.watching tv,2.riding cicle,3.gossiping, 4.playing football, 5. singing songs, 6. facebooking, 7.moving at evening, 8. eating, 9. loughing,10.running....

Question: Who are respected person in our life?

Kazi Nozrul Islam is respected person in my life. ...

Question: Top 5 common risks in business

1. Economic risk. 2. Products failure risk. 3. products liability risk. 4. Customer relationship risk. 5. Interest rate risk....

Question: Your favorite top five evening food

Pav bhaji, Kebabs, Vada Pav, Pani puri & Chicken tikka rolls are my favorite five evening foods....

Question: How to i can go to Cox's bazar

From where you wants to go to Cox's bazar? I tell you from Dhaka. You can journey by bus or biman...

Question: What type of family do you like and why?

I like simple family. Parents, brother, sister are consists of this family. This family is gathering less family. ...

Question: Your favorite top 10 electronics products

1.Laptop 2.Desktop 3.Smartphone 4.Television 5.DSLR Camera 6.Tab 7.Calculator 8.Air condition (AC) 9.Radio 10.clock ...

Question: Top 5 favorite sports tournament of the world

1.World Cup 2.ICC Champions trophy 3.IPL 4.UEFA Champions League 5.KOPA America ...

Question: Top ten favorite actors of the world

Saharukh khan, Salman khan, Kritik, Awuseria Roy, brushle, Jacky chain, anjolena Joly, so...

Question: What are the importance of gardening?

1. Source of fresh vegetables and fruits. 2. Source of different beautiful flowers. 3. Source of fresh air of a home. 4. Source of woods. 5. Source of...

Question: Five small business idea with little capital

1.flexy load 2.internet 3.vegetable shop 4.grossary shop 5.fast food item shop...

Question: What is the importance of science

Science helps people to know the unknown of universe.Science develop the quality of living.So science is important....

Question: What is the importance of rivers in bangladesh

River is very important in Bangladesh because most of our agriculture are very much depend on river . And agriculture is most prominent in our...

Question: Five reliable source of collect information

1. Social media . 2. News paper . 3. Television . 4. Radio. 5. Twiter....

Question: Your Favorite five person of Bangladesh

1.kazi Nozrul Islam 2.Shakip al hasan 3.ziaur Rahman 4.Mahmudulla riat 5.Sheikh Mujibor Rahman ...

Question: Top 10 famous stadium of the world

1.Lords cricket stadium, London. 2.Sydney Cricket ground, Sydney. 3.Iden gardens stadium, India. 4.Germany football Stadium, Germany. 5.Sharja cricket stadium, Dubai. 6.Abudhabi cricket stadium, Dubai. 7.Capetown cricket ground, South affrica. 8.Warngkhar cricket stadium,...

Question: Top 10 popular pets name of 10 country

1.Dogs 2.cats 3.rabbits 4.hamsters 5.Lizards 6.birds 7.Guinea pigs 8.ferrets 9.Tuttle's 10.Fish...

Question: Top ten famous and prominent island of the world

1. New Guyana 2.Greenland 3. Baffin 4.Scent Martin 5.Java 6.South Iceland 7. Kiuba 8.Shrilanka 9.Australia island 10.North island...

Question: What are importance of mathmatics in real life?

1.For Banking 2. For shope 3. For Business 4. For industry 5. For scientific analysis ...

Question: My favorite top ten politician of the world

Favorite top ten politician 1. Sheikh Mujibur Rahaman 2. Nelson Mendela 3. Mahatma Gandhi 4. Indira Gandhi. 5. Barack Obama 6. Sheikh Hasina 7. Vladimir Putin 8. Narendra Modi 9. Angela Markel 10. Donald Trump...

Question: 10 favorite food that is essential in winter

MY Favorite Food is in winter are: 1.Tea or Coffee ...

Question: Favorite ten uses of internet and computer

1.Checking email 2.Download 3.Search for Relevant Information 4.Book Tickets 5.Shop Online 6.Make friends 7.Socialize 8.E Banking 9.Data sharing 10.Online Freelancer...

Question: Favorite top ten educational institute of Bangladesh

1.University of dhaka 2.Bangladesh university of engineering and technology 3.Shahjalal university of science and technology 4.Khulna university of engineering and technology 5.Jahangirnagar university 6.North south university 7.Chittagong university 8.Chittagong university engineering and...

Question: Top five freelancing site of the world

Upwork, Toptal, Elance, Freelancer, craigslist, Guru, 99designs, Peopleperhour, Freelance Writing Gigs,Demand Media....

Question: Top ten famous and interesting games

1.football 2.cricket 3.basketball 4.tennis 5.Athletic 6.formula 1 7.boxing 8.ice hockey 9.volleyball 10.golf ...

Question: Top five famous country and national sports of the world

1. Afghanistan 2. Antigua and Barbuda 3. Argentina 4. Australia 5. Bangladesh...

Question: Your favorite some politician of Bangladesh

1. Shekh mujibur rahaman 2.jiaur rahaman 3. Tajuddin shamed 4. Munsur Ali 5. Hamidur rahaman...

Question: Ten famous states of united states of america

1.California 2.Colorado 3.Alaska 4.Arizona 5.Delaware 6.district of Colombia 7.Florida 8.ladho 9.iandana 10.maine...

Question: Top 5 Buddha country of the world

1.Mayanmar 2.Bhutan 3. Japan 4.Thailand 5. Sri Lanka...

Question: Top 10 popular technology of the world in present time

1.Tab 2.Robot 3.Laptop 4.i phone 5.softwere 6.coumputer 7.tachphone 8.matroral 9.AC 10.Ovean....

Question: Top 10 Muslim country of the world

1. Bangladesh 2. Saudiarab 3. Pakistan 4. Iran 5. Indoneshia 6. Afganisthan 7. Malaysia 8. Irack 9. Turoshko 10. Albenia ...

Question: Top 10 Christian country of the world

1. USA 2. Brazil 4. China 5. Mexico 6. Philippines 7. India 8. Nigeria 9. Germany 10. Democratic Republic of Congo...

Question: Top 10 country of Europe

Ireland Denmark Germany Croatia Belgium Italy Netherlands Spain France England...

Question: Your favorite top ten facebook games

1.Farm Ville2 2.Candy Crush 3.Pet Rescue Saga 4.8 Ball Pool 5.Asphalt 8: Airborne 6.Texas Holdem Poker 7.Top Eleven: Be a football Manager 8.Angry Birds Friends 9. Pragon city 10.Crimin al Case ...

Question: your favorite ten cartoon movies

1. Brave 2. Despicable 3. Phantom Boy 4. Chico & Rita 5.Anastasia 6.Paprika 7.Mulan 8. Akira 9. Lilo & Stitch 10. My Dog Tulip ...

Question: Your favorite five home applicant electronics products

1-Television 2-Refrigerator 3-Computer 4-Electric Fan 5-Air cooler...

Question: Your favorite top ten place and country to visit

1. Cartagena, Colombia 2. Stratford-Upon-Avon 3. Mantua, Italy 4. Frankfurt, Germany 5. cox's bazar , Bangladesh 6. Sundarbans , Bangladesh 7. Bordeaux, France 8. Margaret River, Australia 9. Salar de Uyuni, Bolivia 10....

Question: Important five advantages and disadvantages of western culture

Advantages:1.Introduction to new cultural values 2.Knowing new lifestyles 3.Getting closer to new languages 4.Learning clothings 5.Knowing shipping and marketing Disadvantages:1.Giving up own cultural identity 2.Showing antipathy for own cultural values 3.Forgetting of...

Question: Top ten famous currency and country of the world

kuwait dinar KWD Bahraini dinar BHD Omani rial OMR British pound GBP Euro EUR Swiss franc CHF libyan dinar LYD Bruneian dollar BND Singapore dollar SGD Australian dollar AUD...

Question: Five land locked countries of the world

1. Mali 2. Bolivia 3. Jambia 4. Afghanistan 5.Mongolia ....

Question: What are the importance of learn article and give comment about learn article

Information are the importance of learn article .learn article is most important for carrier. Its learns to know how to income this size....

Question: Favorite top 5 free bangla ebook download site

Amarbook.com Banglaebooksclassic.blogspot.com Freebanglapdf.com Gobanglabooks.com Banglabooksforfree.blogspot.com...

Question: What kinds of article do you like to learn

I like to learn article about sports . Because sports is a great source of entertainment . And we can know about a country's culture by...

Question: Top ten rivers of United States of America

1.Missouri River 2.Mississippi River 3.Yukon River 4.Rio Grande 5.Colorado River 6.Arkansas Rive 7.Columbia River 8.Red River 9.Snake River 10.Ohio River...

Question: Top 20 bangla news portal of bangladesh

1 prothom- alo.com 2 Bdnews24.com 3 Banglanews24.com 4 kalerkantho.com 5 Bd24live.com 6 Banglamail24.com 7 jagonews24.com 8 ittefaq.com bd 9 Risingbd.com 10 priyo.com 11Dailynayadiganta.com 12 jugantar.com 13 The dailystar.net 14 Amadersomoys.com 15 Samakal.net 16 Dhakatimes24.com 17 Somoyerkontho.com 18 poriborton.com 19 zoombangla.com 20 Daily news.com...

Question: Your favorite top 10 online newspaper of bangladesh

1 www.gbnews24.com 2 www.bdnews24.com 3 www.dhakatimes24.com 4 www.prothom-alo.com, 5 www.jugantor.com, 6 www.mzamin.com, 7 www.kalerkantho.com 8 www.bd-protidin.com 9 www.ittefaq.com.bd 10 www.kalerkantho.com ...

Question: Best places to visit in usa

1 Walt Disney World 2 Yellowstone National Park Rivers 3 Las Vegas Strip Casino, gambling...

Question: Ten historical place of tourism in bangladesh

Ten historical place of tourism in bangladesh are given below: 1) Lalbagh Fort. 2) Dhakeshwari Temple. 3) Baitul Mukarram. 4) Ahsan Manzil. 5) Jatiyo Smriti...

Question: How do i can get a smart look in dress up?

1. To put up choiceable dress 2. To follow new hair style 3. To keep body fitness 4.To put out choice able shoe 5. To...

Question: What are the main threats of environment pollution?

1. Pollution 2. Loss of Biodiversity 3. Melting polar ice caps and rising sea levels 4. Oceanic dead zones 5. Explosive population growth...

Question: Top ten free classified ads posting sites of the world

1. Craigslist 2. OLX 3. kijiji 4. VendAnything.com 5. Clickooz 6. Free Ticket Classifieds.com 7. Americanlisted 8. Locanto Free Classifieds 9. Backpage.com 10. World Stuffer...

Question: which are the best newspapers in the world

1. The Guardian (UK) 2. The Wall Street Journal (USA) 3. The New York Times (USA) 4. The Washington Post (USA) 5. China Daily (China) 6. The Times of India...

Question: Top 5 funny cartoon characters

1. Homer Simpson 2. Spongebob Squarepants 3. Bugs Bunny 4. Eric Cartman 5. Scooby Doo...

Question: What was the condition of western economy before the civil war?

Before the civil war western economy is very critical....

Question: Top 5 famous and reliable job sites of usa

1. www.Indeed.com 2. www.Beyond.com 3. www.TheLadders.com 4. www.Job.com 5. www.SnagAJob.com...

Question: What is the condition of american economy after WW2?

The economy condition of american is bad after ww2....

Question: Top 7 famous daily newspaper of usa

1. The Wall Street Journal 2. The New York Times 3. USA Today 4.Los Angeles Times 5. San Jose Mercury News 6.New York Daily News...

Question: What to look before hiring a lawyer like http://twitter.com/bechara56?

Make sure that the price of the attorney is worth the case....

Question: Ten popular countries of europe continent

1. Russia 2. Germany 3. Turkey 4. France 5. United Kindom 6. Italy 7. Spain 8. Ukraine 9. Austria 10. Poland...

Question: Ten popular countries of africa continent

1. Uganda 2. Sudan 3. Algeria 4. Kenya 5. Tanzania 6. South Africa 7. Congo 8. Egypt 9. Ethiopia 10. Nigeria...

Question: Ten popular countries of asia continent

1. Saudi Arabia 2. Malaysia 3. Hong Kong 4. India 5. Singapore 6. South Korea 7. Japan 8. China 9. Thailand 10. Taiwan...

Question: Famous 5 democrats presidents of America

1) Barack obama 2) Bill clinton 3) Jimmy carter 4) Andrew jackson 5) Thomas jefferson...

Question: How to earn money from paidverts?

BY clicking the ads, by viewing the ads....

Question: How is Singapore Electricity Supply Generated?

These days, Singapore Electricity Supply mostly generated from Malaysia and Indonesia via gas pipelines, which go to Energy Market Retailer in Singapore that turn the...

Ask A Question

Ask A Gen. Knowledge

Sign Up

Login

General Knowledge

Link Building

Earn Point

Top Ads

Link & Privacy